Tác Dụng Phụ Của An Cung Ngưu Hoàng Hoàn

Tác Dụng Phụ Của An Cung Ngưu Hoàng Hoàn

Hiện tại chưa thấy Tác Dụng Phụ Của An Cung Ngưu Hoàng Hoàn nào trực tiếp do thuốc gây ra cho bệnh nhân.

Các bệnh nhân khi dùng thuốc có kết quả không mong muốn là do mua phải thuốc không đúng chất lượng, hàng giả, hàng nhái.

Đặc biệt là người nhà bệnh nhân cho dùng thuốc không đúng chỉ định, không có hiểu biết về thuốc.

Để tránh những sai lầm đáng tiếc, quý vị nên tham khảo thêm bài viết sau: Những Sai Lầm Khi Sử Dụng An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Gây Nguy Hiểm