An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc

An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc là loại thuốc trùng tên với An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Đồng Nhân Đường Trung Quốc. Là thuốc ra sau hàng trăm năm nên chắc chắn là bắt chước thương hiệu của An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Đồng Nhân Đường.

An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc có công thức hoàn toàn khác với An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Đồng Nhân Đường. Bản thân An Cung Hàn Quốc đăng ký tại Hàn Quốc là thực phẩm chức năng chứ không phải thuốc chữa bệnh như An Cung Trung Quốc Đồng Nhân Đường.

Hình ảnh An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc Tổ Kén Đỏ

An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc Tổ Kén Đỏ
An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc Tổ Kén Đỏ

Hình ảnh An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc Ông Già

An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc Ông Già
An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc Ông Già

Hình ảnh thêm của An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc

Hình ảnh An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc
Hình ảnh An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Hàn Quốc

Về bản chất An Cung Hàn Quốc là thực phẩm chức năng nên không có tác dụng cấp cứu như An Cung của Đồng Nhân Đường Trung Quốc. Nó có tác dụng một phần để phòng chống lúc chưa bị tai biến.

Bạn có thể vào đây đẻ xem Tác dụng Của An Cung Ngưu Hoàng Hoàn Trung Quốc

Ngoài ra An Cung Hàn Quốc còn có một số loại có tên gọi là Vũ Hoàng Thanh Tâm, An Cung Hàn Quốc dạng nước, An Cung Bắc Triều Tiên. Tất cả các loại trên đều lấy tên là An Cung trùng với An Cung Ngưu Hoàng của Trung Quốc. Việc này gây lên sự hiểu nhầm về bản chất của An Cung Hàn Quốc.

Các bạn khi mua thuốc để chữa trị cho người bị tai biên lưu ý tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định cho người thân của mình.